Maloprofilové technológie

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Tesniaca, spevňujúca a výplňová injektáž:
Je založená vo vyplnení pórov a medzier v zemine, hornine, respektíve v murive injekčnou zmesou na báze cementu alebo živíc. Injekčná zmes sa dopravuje do prostredia maloprofilovým vrtom s výstrojom – perforovaná injekčná rúrka s manžetami alebo špeciálne injekčné pakre a pri kontrolovanej injektáži (meranie injekčného tlaku a množstva) sa póry a medzery v danom prostredí vyplnia. Vzniká kompozit zeminy, horniny, alebo muriva s injekčnou zmesou a po vytvrdnutí spĺňa tesniacu alebo spevňujúcu funkciu.

Odvodňovacie horizontálne vrty:
Základ je v zabudovaní perforovanej výstroje horizontálneho odvodňovacieho vrtu na odvedenie vody zo zeminového alebo horninového prostredia. Vrty sa využívajú na sanáciu zosuvných území, respektíve na plošné odvodnenie.

Stuha mobil