Zemné klince

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Technológia zemných klincov spočíva v osadení výstroja klincov (betonársky profil pr. 20-32 mm alebo sklolaminát rovnakého priemeru) do vrtu vyplneného cementovou zálievkou . Po zatuhnutí sa dá klinec aktivovať cez hlavu klinca (platňa z plechu), cez maticu, alebo privarením platne na výstroj klinca presahujúci z vrtu. Klince sa dajú realizovať v dočasnej alebo trvalej úprave (antikorózna ochrana výstroja a hlavy klinca).

Klince sa používajú na dočasnú alebo trvalú stabilizáciu svahov stavebných jám a pre zárezy a múry líniových dopravných stavieb. V prevažnej miere sa využívajú v kombinácii s torkrétmi, respektíve sieťami s geokompozitu a separačnými geotextíliami.

Realizácie

IMAG0027
IMAG0031

Stuha mobil